Meist

BGE
On kvaliteetne elektritööde teostaja, kes tegeleb nii suurte kui väikeste projektidega. Me mõistame, et hoone elektrisüsteem mängib suurt rolli kõigi inimeste igapäevaelus ning seetõttu tegeleme esile kerkivate probleemidega nii kiiresti kui võimalik. Lisaks pakume mitmeid personaalseid teenuseid, mis on seotud elektrisüsteemide renoveerimisega, seadmete paigaldamisega ja valgustuse projekteerimisega. Aitame erinevate elektritöödega nii elumajades, korterites, bürooruumides kui tootmishoonetes.

Firma põhitegevuseks on kõik elektriga seonduv. Uute rajatavate elektripaigaldiste puhul tähendab see kõiki asjaajamisi, töid ja tegemisi alates tellija soovist kuni valmisehitatud, töökorras, pingestatud ja täitedokumentidega varustatud elektripaigaldiste üleandmiseni tellijale.

Tööde hulka kuulub projekteerimine, komplekteerimine seadmete ja materjalidega, paigaldus-, seadistus- ja häälestustööd koos kõigi ehitus- ja elektritöödega, vajalike teostusjooniste ning dokumentide vormistamisega. Olemasolevate elektripaigaldiste puhul tähendab see elektripaigaldiste käidu korraldamist, s.o. elektripaigaldise hoolduskava koostamist ning selle järgimist nii, et oleks tagatud seadmete häirevaba ja ohutu toimimine ning sihtotstarbeline töö.