Teenused

Elektripaigaldiste ehitus

electrician, electric, electricity

Projekteerimine

planning, housebuilding, pre-project

Käiduteenus

electric, electricity, building

Elektripaigaldiste ehitus

BGE omab suurt kogemust, võimekust ja pädevat personali erinevate elektripaigaldiste ehitamiseks:

 • Elektriprojektid
 • Elektripaigaldiste korraline kontroll
 • Elektririkete tuvastamine ja kõrvaldamine
 • Elektrikilpide paigaldamine
 • Elektrijuhtmete vedamine
 • Vanade elektrisüsteemide väljavahetamine
 • Pistikupesade ja elektrilülitite vahetamine või paigaldamine
 • Valgustite paigaldamine
 • Seadmete ühendamine
 • Kaitsmete vahetus
 • Eramu toitekaablite paigaldus ja maanduskontuuri väljaehitamine
 • Erialane konsultatsioon

Elektripaigaldiste projekteerimine

Elektri sisepaigaldiste projekteerimine

 • Elektri välispaigaldiste projekteerimine
 • Eramajad, kortermajad.
 • Büroohooned, tootmishooned.
 • Elekterküttesüsteemid, energiasäästusüsteemid.
 • Käiduteenus

 • Elektripaigaldise viimine seadusega vastavusse
 • Elektripaigaldise korralised kontrolltoimingud
 • Elektripaigaldise kontrollil ilmnenud rikete kõrvaldamine
 • Elektripaigaldise kohta vastava dokumentatsiooni koostamine:
 • Teostusjoonised, skeemid
 • Käidukava, hoolduskava
 • Päevikud, juhendid
 • Objektil vajalikud hooldus- ja remonttööde tegemine
 • Kliendi esindamine elektriala küsimustes
 • Kliendi personali elektriohutusalase instrueerimise korraldamine